TU's willen toelating tot studie versoepelen

DELFT, 7 JAN. De technische universiteiten (TU's) in Delft, Twente en Eindhoven willen in principe de toelatingseisen voor technische studies soepeler maken, dan het ministerie van Onderwijs voorstelt. Leerlingen die in de toekomst het hardste bèta-pakket 'natuur en techniek' kiezen, krijgen zondermeer toegang tot een TU, maar de TU's willen ook leerlingen met het pakket 'natuur en gezondheid' toelaten.

Eind januari brengen de verenigde universiteiten, de VSNU, hierover een advies uit aan minister Ritzen (Onderwijs). De vraag is of schoolverlaters met 'natuur en gezondheid', waarin de nadruk ligt op biologie, de vakken wiskunde B en natuurkunde voldoende beheersen om een technische studie te volgen, zegt studentenvoorlichter I. van der Linden van de TU Delft. “Zo ja, dan willen wij hen onvoorwaardelijk toelaten. Zo niet, dan moet het profiel 'natuur en gezondheid' misschien worden aangepast.” Aanleiding voor het debat is dat steeds minder schoolverlaters kiezen voor een technische studie.

De inhoud van de toekomstige vakkenpakketten is een half jaar bekend. Volgend schooljaar voert eenderde van de middelbare scholen al de zogeheten Tweede Fase in in de hoogste klassen van de Havo en het VWO. Leerlingen moeten dan verplicht kiezen uit vier pakketten: natuur en techniek, natuur en gezondheid, cultuur en maatschappij en economie en maatschappij.