Sunny Boy

Als je het optelt heeft fokstier Sunny Boy, wereldrecordhouder spermaproductie, Nederland 1 miljard gulden opgeleverd. Zijn ontelbare nakomelingen gaven meer vlees en meer en betere melk. “We zouden een monument voor hem moeten oprichten”, zeggen de Friezen nu hij dood is (30 december).

Van de foto kijkt Sunny Boy ons aan met een ijzeren ring door de neus en op zijn kop die belachelijke dromedarisbult, waar zijn exploitanten zijn hoorns af hebben gesloopt.

Onlangs pleitte Rudy Kousbroek er voor, het welzijn van dieren die wij economisch exploiteren formeel vast te leggen. Hoe hard dat nodig is blijkt wel uit het feit dat de veehouderij zelf dit soort deprimerende beelden als van Sunny Boy verspreidt. Achter de staldeur heeft zich een sluipend proces voltrokken en calculerende boeren laten ons trots het eindresultaat zien.

Levende dieren zijn tot machines gemaakt. Laat de politiek de koe snel bij de hoorns vatten, voor zover dit niet al een anachronisme is, en de dieren wettelijk bescherming bieden. Niet alleen om de dieren, ook om het behoud van menselijke waardigheid. Niet alles mag aan geld worden opgeofferd.