Strijd over merk Rolls-Royce

ROTTERDAM, 7 JAN.Een hoog oplopend conflict over de merknaam van Rolls-Royce tussen het Britse machinebouwconcern Vickers en producent van vliegtuigmotoren Rolls-Royce Plc. heeft er toe geleid dat de hulp van de Europese Commissie wordt ingeroepen. Vickers, dat in 1980 de automobielfabriek van de ondergang redde wil Rolls-Royce verkopen, maar de producent van vliegtuigmotoren met dezelfde naam én eigenaar van het merk blokkeert die verkoop.

De producent van vliegtuigmotoren wil dat BMW de autofabriek overneemt, terwijl Vickers een voorkeur heeft voor Volkswagen, die het meest zou bieden.

Rolls-Royce was tot 1971 één bedrijf. Op 4 februari van dat jaar werd Rolls-Royce failliet verklaard. Niet door de auto's, maar door het debacle met de RB211-vliegtuigmotor. De auto-divisie leverde na jaren verliesgevend te zijn geweest op dat moment behoorlijke winst. In 1972 maakte de autodivisie ruim vier miljoen pond winst op een omzet van bijna 43 miljoen pond. Oorzaak van het failliet was een contract met het Amerikaanse Lockheed Corporation voor de ontwikkeling van een vliegtuigmotor, waarbij de kosten de pan uit rezen. Een curator van de Britse overheid redde de zaak, maar het kwam tot een splitsing van beide fabrieken. Volgens een contract uit 1973 hield het moederconcern - de vliegtuigmotorenfabriek - de rechten op de naam Rolls-Royce. De autofabrikant mocht het merk leasen. De licentie-overeenkomst zou echter kunnen worden beëindigd bij verkoop van Rolls-Royce Motor Cars aan een buitenlandse partij. Dat laatste staat nu te gebeuren. Vickers, eigenaar sinds 1980, liet eind oktober vorig jaar weten van Rolls-Royce af te willen. Vickers vindt nu dat de indertijd gemaakte afspraken zijn achterhaald door de liberalisering van het economische verkeer binnen de Europese Unie. De Europese Commissie is daarom gevraagd het vetorecht van Rolls-Royce Plc. strijdig te verklaren met de nu geldende bepalingen inzake vrije concurrentie.

Als kandidaten voor Rolls-Royce Motor Cars gelden onder meer BMW, Volkswagen, Daimler-Benz en Toyota. Vickers wil verkopen aan de hoogst biedende.

Het Duitse Handelsblatt maakte eind vorig jaar bekend dat Vickers al rond was met Volkswagen. Maar het concern vreest niet de hoogste prijs voor de fabriek te krijgen als Rolls-Royce Plc. alleen akkoord gaat met overname door BMW.

Deze fabrikant heeft zich al lelijk verrekend met de overname van het Britse Roverconcern. De fabrikant van vliegtuigmotoren werkt al samen met BMW.