Rotterdam kampt met criminaliteit

ROTTERDAM, 7 JAN. Hoofdcommissaris B.A. Lutken van het korps Rotterdam-Rijnmond maakt zich zorgen over de vorig jaar sterk gestegen criminaliteit waarbij geweld werd gebruikt. Het aantal aangiften steeg met 12 procent en het aantal jeugdige verdachten is de laatste twee jaar snel gestegen, zo zei Lutken vanochtend in zijn nieuwjaarstoespraak.

Lutken, opvolger van de vorig najaar ontslagen korpschef J.W. Brinkman, constateerde dat vooral allochtone jongeren 'onevenredig' betrokken zijn bij geweldscriminaliteit en drugshandel. Hij bepleitte speciale aandacht voor hen “omdat anders het gevaar ontstaat dat een relatief klein deel van de allochtone gemeenschap beeldbepalend wordt voor de allochtone burger in het algemeen”.

Na twee jaren van dalende criminaliteitscijfers in de Rotterdamse regio maakte Lutken nu melding van een “ogenschijnlijk negatieve tendens”, die zich concentreert in het centrum van Rotterdam.

Op basis van de cijfers over de eerste elf maanden is berekend dat het aantal aangiften over het gehele jaar met 11 procent stijgt. Bij geweldscriminaliteit is dat 12 procent en bij straatroof 10 procent. De grootste stijging werd geregistreerd bij woninginbraken: 20 procent. Het aantal burgers dat zich vaak onveilig voelt is met 8 procent min of meer gelijk gebleven.

Volgens Lutken wijzen de cijfers nog niet in de richting van een toenemende onveiligheid, omdat de toename van de geregistreerde criminaliteit “niet noodzakelijkerwijs een toename van de werkelijk gepleegde criminaliteit impliceert”. Evenals burgemeester Peper vindt Lutken dat risico-voetbalwedstrijden zo nodig zonder publiek moeten worden gespeeld, zodat minder politie hoeft te worden ingezet.