Netanyahu koerst naar botsing met VS

TEL AVIV, 7 JAN. Israels premier Benjamin Netanyahu ziet niet op tegen een botsing met de VS over een kleinere terugtrekking op de Westelijke Jordaanoever dan waartoe hij bereid was voordat minister van Buitenlandse Zaken David Levy aftrad.

Gisteren heeft hij de Amerikaanse vredesbemiddelaar Dennis Ross met de verharding van zijn standpunt geconfronteerd. De Amerikaan kreeg van hem te horen dat de regering nog geen beslissing heeft genomen over het percentage van nog bezette delen van de Westelijke Jordaanoever dat Israel bij de tweede terugtrekking volgens het akkoord van Oslo aan de Palestijnen zal overdragen. Volgens regeringskringen heeft Netanyahu Ross duidelijk gemaakt er van overtuigd te zijn ondanks het opstappen van Levy zijn regering tot het jaar 2000 bij elkaar te kunnen houden.

Netanyahu is vastbesloten niet voor Amerikaanse druk te wijken. Hij stelt zich reeds nu in op verplaatsing van de strijd van Jeruzalem naar Washington. Via een 'tv-blitz' en via zijn getrouwen in de Amerikaanse hoofdstad zou hij het Amerikaanse Congres en de Amerikaanse publieke opinie voor zijn standpunten inzake terugtrekken op de Westelijke Jordaanoever willen beïnvloeden. De basis voor dit initiatief werd gisteren al gelegd toen Ross van Netanyahu een memorandum kreeg met uittreksels van aanvallen in de Palestijnse media tegen de VS en vóór Irak. Volgens een in het memorandum opgenomen citaaten uit Al-Hayat al-Jadida zei Arafat op 1 december 1997 dat “een Palestijnse zege over Israel en een Iraakse zege over de VS van elkaar afhankelijk zijn”. Met dergelijke op het bureau van Netanyahu zorgvuldig verzamelde informatie wil Netanyahu zich tegen Amerikaanse druk verdedigen.

Gisteren bleek dat het aftreden van Levy de invloed van minister van Defensie Yitzhak Mordechai op het beslissingsproces van Netanyahu heeft verzwakt. Met Levy vormde hij in het 'kernkabinet' een tegenwicht tegen Netanyahu en minister Ariel Sharon. Mordechai en Sharon verschillen diepgaand van mening over de omvang van de gebieden die Israel om strategische redenen op de Westelijke Jordaanoever in een vredesregeling met de Palestijnen zou moeten behouden. De 'kaart' van Sharon staat in het teken van de bescherming van alle 144 nederzettingen terwijl Mordechais 'kaart' daar aanzienlijk minder rekening mee houdt.

Mordechai hoorden gisteren via radio Israel dat hij was uitgenodigd voor een zitting van het 'kernkabinet' toen hij in Zuid-Libanon was. Waarschijnlijk om deze reden woonde hij de zitting niet bij. Tegenover de Israelische media sprak Mordechai gisteren de hoop uit dat hij niet alleen zal blijven in de regering om het vredesproces met de Palestijnen vooruit te brengen.