Nederland helpt China bij pensioen

PEKING, 7 JAN. Nederland gaat China technische hulp bieden bij de herziening van het Chinese pensioenstelsel. Dat is minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in Peking overeengekomen met zijn Chinese ambtgenoot Li Boyong. Nederlandse pensioendeskundigen zullen vooral adviseren bij de invoering van een proefmodel in de Centraal-Chinese stadsprovinicie Chongqing.

De belangstelling van China voor de Nederlandse bevindingen op het gebied van pensioenvoorzieningen is het gevolg van de grootscheepse herstructurering die het staatsdeel van de Chinese economie ondergaat. De centrale regering doet verwoede pogingen de staatsindustrie, nog altijd de belangrijkste pijler van de Chinese economie, om te vormen tot goedlopende ondernemingen. Meer dan de helft van het aantal staatsbedrijven in China lijdt verlies, wat mede wordt veroorzaakt door de hoge sociale lasten die staatsbedrijven van oudsher hebben moeten dragen. Peking wil af van die verantwoordelijkheid en streeft ernaar dat werknemers zelf zorgdragen voor de financiering van hun oude dag, medische kosten, huisvesting en scholing.

De herziening van het Chinese pensioenstelsel behoort tot één van de urgentste problemen omdat door de ongeëvenaard snelle vergrijzing van de Chinese bevolking de financiële druk op het werkzame bevolkingsdeel van China buitensporig zal toenemen.

Volgens de Wereldbank zal in minder dan 25 jaar het aantal Chinezen dat ouder is dan zestig bijna verdubbelen, van 120 miljoen nu tot 230 miljoen in het jaar 2020. Tegenover iedere gepensioneerde Chinees staan dan drie werkende landgenoten. Nu zijn dat er nog tien.

China, dat zich bewust is van de omvang van het probleem, experimenteert al geruime tijd met de invoering van een pensioenstelsel dat de kosten spreidt over verschillende partijen. Maar het is daarin tot dusver niet erg succesvol omdat het geen concrete oplossingen voorhanden heeft voor de financiering van de overgangsperiode waarin zowel geld moet worden gereserveerd voor de toekomstige generatie pensioengerechtigden als voor de huidige gepensioneerden die nog rekent op een complete dekking van die kosten door de staat.

Op advies van de Wereldbank richt het Chinese leiderschap zich nu op de ontwikkeling van een systeem waarbij het individuele pensioen niet langer uitsluitend wordt geregeld en gefinancierd door de staat, maar ook door de bedrijfstak zelf en particuliere verzekeraars.