Mogelijk rem op export naar Korea

ROTTERDAM, 7 JAN. De Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij (NCM) bekijkt samen met de ministeries van Financiën en Economische Zaken en De Nederlandsche Bank of het landenbeleid voor de dekking van export naar Zuid-Korea moet worden gewijzigd.

Het onderzoek - volgens de NCM is er sprake van een constante toetsing van Zuid-Korea - leidt mogelijk tot verdere beperking van het kredietplafond.

De inspectie heeft zowel betrekking op kortlopende transacties, zoals de export van bederfelijke waar, als op transacties van middellange duur (met name kapitaalgoederen).

De mogelijke beleidswijziging houdt verband met de penibele financiële situatie in het land dat momenteel in onderhandelingen is gewikkeld over het verlengen of omzetten van grote buitenlandse schulden.

“We hebben tot nu toe geen meldingen gehad van bedrijven die door de problemen in Zuid-Korea averij hebben opgelopen. Maar we merken wel dat de betalingservaring met particuliere kopers enigszins verslechtert”, verduidelijkt een woordvoerder. “Dat geldt overigens niet voor de overheid; die bepaalt nog steeds keurig op tijd.”

NCM hanteert in haar landenbeleid op dit moment voor kortlopende betalingsrisico's op Zuid-Korea nog geen beperkingen. Voor het middellange beleid is wel een landenplafond van kracht.

Verlaging van het plafond behoort tot de mogelijkheden. “Dat is een optie. Maar je wilt de kraan natuurlijk niet te snel dichtdraaien. Wij zoeken altijd naar de juiste balans tussen het tegemoet komen aan de wensen van exporteurs en het beheersen van risico's”, verklaart de woordvoerder.

De export naar Zuid-Korea zit de laatste jaren behoorlijk in de lift. In 1990 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 700 miljoen gulden naar het Aziatische land. In 1996 nam de verkoop toe tot 1,8 miljard gulden.

Zuid-Korea is niet het enige Aziatische land met toenemende financiële problemen. Andere landen waar de nationale munteenheden en de effectenbeurzen de afgelopen maanden flinke deuken hebben opgelopen, zijn: Maleisië, Thailand en Indonesië. Vooralsnog blijft het landenbeleid ten aanzien van deze economieën ongewijzigd. “Al kan dat natuurlijk altijd nog wijzigen.”

Nederlandse bedrijven exporteerden naar Maleisië, Thailand en Indonesië in 1996 voor respectievelijk 0,6, 0,8 en 1 miljard gulden aan goederen en diensten.