Ing. J.C.J. Segers

Ing. J.C.J. Segers is per 1 januari benoemd tot directeur van ABB Systemen. Hij volgt in deze functie ing. J.A. de Raad op, die sinds 1 augustus hoofddirecteur van de holding Asea Brown Boveri is. Segers is sinds 1979 werkzaam bij ABB. Per gelijke datum is Ing. R. Hellenberg benoemd tot directeur van ABB Energie. Hij volgt ing. G.J. van Gaalen op, die per 1 december met pensioen is gegaan. Hellenberg was country manager van ABB in Slowakije.