Geweld

In zijn Oudejaarsbeschouwing over straatterreur en geweld wordt door H.J.A. Hofland een belangrijke rol toegekend aan de decentralisatie van de samenleving en de terugtredende overheid. Ik neem aan dat hij hiermede bedoelt: de overheid stoot taken af.

Het afstoten van taken ligt in de sfeer van het Burgerlijk Recht. Maar de privatisering van Loodswezen, DSM en PTT, het verzelfstandigen van de uitvoering van WAO en Ziektewet en het delegeren van de bijstand naar de gemeenten kunnen moeilijk als oorzaken van straatterreur beschouwd worden.

Hij bepleit een civil society en een sterkere regie door de overheid. Gezien het bovenstaande is daar niets van te verwachten. Minder utopisch denken, handhaving van openbare orde en terugkeer naar het strafrecht zijn voldoende.