Geen vertrouwen overleg; Opnieuw terreuracties in Ulster

BELFAST, 7 JAN. In het Noord-Ierse plaatsje Banbridge heeft de politie gisteravond na een telefonische waarschuwing een zware autobom gedetoneerd. In The Meadows Tavern in Zuid-Belfast werd een man in zijn borst geschoten.

Geen van de terreurorganisaties heeft de acties tot dusverre opgeeist. De spanningen in Noord-Ierland lopen op naarmate de hervatting van het vredesoverleg op maandag dichterbij komt. Britse en Ierse regeringsvertegenwoordigers zouden vandaag de leiders ontvangen van de politieke partijen die banden onderhouden met de loyalistische terreurorganisaties in een poging te voorkomen dat ze het vredesoverleg de rug toekeren. De Britse minister voor Noord-Ierland, Marjorie Mowlam, ontmoet in Londen een delegatie van de Ulster Democratic Party (UDP), gelieerd aan de Ulster Defence Association (UDA). De Ierse minister voor Buitenlandse Zaken, David Andrews, spreekt met een afvaardiging van de Progressive Unionist Party (PUP), de politieke vleugel van de Ulster Volunteer Force (UVF).

Leden van de Ulster Democratic Party hebben gisteren in de Maze-gevangenis tevergeefs een beroep gedaan op de veroordeelde terroristen van de UDA om het vredesoverleg weer te steunen. Een meerderheid van de gevangenen had zondag het vertrouwen opgezegd in de onderhandelingen die tot een politieke regeling voor Noord-Ierland moeten leiden. Hun leider, Sam McCrory, verklaarde dat Londen en Dublin het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) met concessies overladen terwijl de loyalistische terreurorganisaties nog steeds op een eerste tegemoetkoming wachten. Daarbij doelt hij op de vervroegde vrijlating van negen IRA-gevangenis met kerstmis door de Ierse regering. Ook heeft hij het over de toestemming die IRA-gedetineerden hebben gekregen om hun Engelse cellen te verruilen voor de gevangenis in Ierland.

Zonder ruggensteun van de paramilitaire geestverwanten binnen en buiten de Maze-gevangenis kan de Ulster Democratic Party maandag niet bij de hervatting van het vredesoverleg verschijnen. De tweede loyalistische groepering, de Progressive Unionist Party, heeft al eerder gedreigd volgende week niet te komen opdagen. Van de vijf partijen die de protestantse meerderheid in Noord-Ierland bij het vredesoverleg vertegenwoordigen zou dan alleen de Ulster Unionist Party (UUP) van David Trimble nog over zijn. Maar ook binnen de UUP bestaat over het meedoen aan de onderhandelingen grote verdeeldheid. In navolging van de UDP trok gisteren ook een delegatie van de Ulster Unionist Party naar de Maze-gevangenis om de loyalistische terroristen tot medewerking aan het vredesproces te bewegen. Het Lagerhuislid Ken Maginnis verklaarde na afloop dat hij zich de indruk van sommige mensen wel kon voorstellen dat alleen geweld effect sorteert.