Drs. J.G.I.M. Reijrink

Drs. J.G.I.M. Reijrink is per 1 februari benoemd tot lid van de raad van bestuur van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Reijrink is afkomstig van de SNS Bank waar hij sinds 1997 lid is van de hoofddirectie. Tevens is hij voorzitter van de hoofddirectie van Banque de Suez Nederland, die afgelopen jaar door SNS werd overgenomen.