Drs. ing. T. Meinders

Drs. ing. T. Meinders is per 1 januari benoemd tot algemeen directeur van Univé Verzekeringen. Directievoorzitter drs. R. van Klinkenberg heeft per gelijke datum Univé Verzekeringen verlaten. Met de benoeming van Meinders is de hoofddirectie van Univé Verzekeringen teruggebracht naar een eenhoofdige leiding. Meinders was tot 1 januari vice-voorzitter van de hoofddirectie.