Drs. A.J. Schuit

Drs. A.J. Schuit RA zal tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 mei worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van Koninklijke Emballage Industrie Van Leer. Schuit werkt sinds 1977 bij Van Leer in diverse functies.