Deviezenvoorraad en NBC's dalen verder

AMSTERDAM, 7 JAN. Uit de eerste weekstaat van 1998 blijkt dat de deviezenvoorraad van de Nederlandsche Bank verder is afgenomen. De hiermee gepaard gaande geldmarktverkrapping compenseerde DNB grotendeels door per saldo minder geld uit de markt te halen via Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's).

De centrale bank gebruikt NBC's sinds 1994 om daarmee het structurele deel van het geldmarktoverschot af te romen. Dit structurele deel vloeide mede voort uit de massale interventies die de Nederlandsche Bank ten tijde van de Europese valutacrises van 1992 en 1993 moest uitvoeren. Ze is echter al geruime tijd bezig om de hierdoor toegenomen deviezenvoorraad weer af te bouwen. De komst van de Economische en Montaire Unie heeft deze doelstelling nog een hogere prioriteit gegeven.

In de afgelopen week is weer een stukje van deze doelstelling gerealiseerd. Ondanks een koersstijging van onder meer de dollar (zie passiefpost 'waarderingsverschillen goud en deviezen': plus 233 miljoen gulden), namen de 'vorderingen in buitenlandse geldsoorten' af met 315 miljoen gulden.

Blijkbaar hebben een of meer transacties in het buitenlandse betalingsverkeer (met andere Europese centrale banken) geleid tot een afname van de deviezenvoorraad van circa 500 miljoen gulden. Gezien het voorgaande is het logisch dat de Nederlandsche Bank de geldmarktverkrappende invloed die van de afbouw van de deviezenvoorraad uitgaat deels compenseert via vermindering van NBC's. Naast de afname van de deviezenvoorraad is dan ook het uitstaande bedrag aan NBC's verminderd (340 miljoen gulden). De recente uitgifte van NBC's (860 miljoen gulden) is namelijk royaal overtroffen door een NBC-aflossing.

Omdat in het geldmarktinstrumentarium ten tijde van de EMU 'NBC-achtig' papier geen belangrijke rol meer zal spelen, zal de Nederlandsche Bank het uitstaande bedrag aan NBC's dit jaar waarschijnlijk verder terugdringen. Een deel van de vermindering blijkt gerealiseerd getuige de NBC-stand na de ingebruikname van het nieuwe - EMU-georiënteerde - geldmarktinstrumentarium, eind mei 1997 (8,7 miljard gulden) en de NBC-stand nu (6,9 miljard gulden).

Naast deze mutaties werd de geldmarkt de afgelopen verslagweek verruimd door een afname van de bankbiljetten in omloop met 441 miljoen gulden. Omdat hier een fors kleinere speciale belening tegen over stond (min 1,5 miljard gulden), moesten de banken met 1,2 miljard gulden interen op hun saldo op de kasreserverekening.

Bron: ING Economisch Bureau