Cateraar Eurest expandeert in uitzendmarkt

Cateraar Eurest richt zich met een uitzendbureau op de lucratieve markt voor tijdelijk personeel. ABN Amro, Rabobank en de RU Utrecht zijn de eerste klanten.

AMSTERDAM, 7 JAN. Op de markt voor uitzendwerk en detachering wordt het behoorlijk dringen geblazen. Terwijl buitenlandse uitzendketens als Adecco en Kelly Nederland als springplank voor Europese expansie gebruiken, zoeken Nederlandse dienstverleners in aanverwante sectoren naar mogelijkheden om ook een graantje mee te pikken van de bloeiende ontwikkeling van flexibele arbeid. Na de automatiseerders en de ingenieursbedrijven heeft nu ook het eerste cateringbedrijf de stap gewaagd naar de markt voor tijdelijke werknemers. Cateraar Eurest, nummer twee van Nederland, wil binnen een jaar 11 miljoen omzet via het uitzenden van cateringpersoneel binnenhalen.

Eurest-directeur Willem Hollander is laaiend enthousiast over het nieuwe werkterrein voor zijn onderneming. “Ik schat dat de markt voor detachering van cateringpersoneel in Nederland op zo'n 300 tot 400 miljoen gulden. Daarmee biedt die markt voldoende potentie om een substantieel deel van onze omzet te kunnen genereren.” Eurest, dat sinds 1994 onderdeel is van de Britse catering-onderneming Compass Group, behaalde in het boekjaar 1996/97 in Nederland een omzet van 393 miljoen gulden. Dagelijks serveert het bedrijf zo'n 130.000 maaltijden, in personeelsrestaurants, ziekenhuizen, gevangenissen, opvangcentra voor asielzoekers en serviceflats.

Wat maakt het nu zo aantrekkelijk voor een cateraar om met uitzendactiviteiten te beginnen? En wat is eigenlijk het verschil? “Wanneer wij ergens als cateraar binnenkomen, nemen wij de hele zorg voor de voedselvoorziening over. Wanneer we als detacheerder binnenkomen, leveren we alleen het personeel. De onderneming of organisatie blijft in dat geval zelf verantwoordelijk voor de catering”, legt Hollander uit. Op dit moment heeft volgens hem circa 45 procent van de Nederlandse ondernemingen met een personeelsrestaurant de zorg hiervoor overgedragen aan een externe cateraar. Dat betekent dat meer dan de helft van de bedrijven zelf de kantine runt.

“Organisaties kunnen goede redenen hebben om de catering niet uit te besteden, bijvoorbeeld omdat zoiets niet binnen de cultuur van de onderneming past. Tegelijkertijd kunnen deze bedrijven wel behoefte hebben aan vakkundig personeel, aan expertise van buitenaf. Met onze detacheringsactiviteiten springen we nu in dat gat”, zegt André Bernard, binnen Eurest verantwoordelijk voor de opzet van het nieuwe uitzendbureau Eurest Detachering. Bernard, een jaar geleden overgestapt van uitzendorganisatie Content, heeft de eerste grote klanten al binnengehaald. ABN Amro, de Rabo en de Rijksuniversiteit Utrecht halen hun restaurantpersoneel nu binnen via Eurest. Het grote verschil met 'gewone' uitzendbureaus, stelt Bernard, zit in de binding met het personeel. De meeste werknemers die via Eurest bij een klant worden gedetacheerd, beschikken bij de cateraar over een vast dienstverband. “Wanneer mensen werken via een uitzendbureau is die band veel losser. Bij ons is dat niet zo. Wij volgen mensen gedurende hun loopbaan. Weten wat ze kunnen. Dat is onze toegevoegde waarde ten opzichte van andere uitzendbureaus”, aldus Bernard.

Een voordeel dat de komende jaren kleiner zal worden. Wanneer de nieuwe wet Flexibiliteit en Zekerheid in werking treedt - naar verwachting komend voorjaar - zullen ook uitzendbureaus meer mensen een vast dienstverband aanbieden. Risico daarbij is wel dat het uitzendbureau bij een tegenvallende markt opeens met een bulk structurele personeelslasten komt te zitten. Bernard: “Dat risico is voor ons veel minder groot. Wij kunnen mensen gemakkelijk binnen het concern van de detachering overplaatsen naar onze cateringactiviteiten.”

Levert de aanwezigheid van Eurest-uitzendkrachten geen fricties op bij het personeel van de opdrachtgever? Deze werknemers zouden immers wel eens kunnen denken dat de detacheringsconstructie slechts een voorbode is van totale uitbesteding aan Eurest en dat hun baan daarmee op de tocht staat. “Die kwestie stellen we - bewust - meestal in de eerste gesprekken al aan de orde. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat er geen agressieve sfeer wordt opgeroepen. Dat gaat bijna altijd goed”, zegt Bernard.

Het omgekeerde probleem komt ook voor, zo is de ervaring bij Eurest: detacheringskrachten die zo lang bij een opdrachtgever werkzaam zijn dat ze zich gaan spiegelen aan de vaste medewerkers. Bernard: “Dan gaan zaken als binding en loyaliteit een rol spelen. We proberen dat op te lossen door vanaf het begin duidelijk te stellen dat de detacheringskracht in dienst blijft bij Eurest. Binnen de werkomgeving van de opdrachtgever valt de uitzendkracht natuurlijk onder de gezagsverhoudingen van die onderneming. Maar Eurest is en blijft de werkgever.”