Brentjens bijzonder tevreden; Resultaat van VNU groeit met 25 procent

ROTTERDAM, 7 JAN. De nettowinst van VNU, gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten, is in 1997 gegroeid met 25 procent tot ongeveer 395 miljoen gulden. Dat percentage komt overeen met eerder uitgesproken verwachtingen.

Dat heeft bestuursvoorzitter drs. J. Brentjens van de Haarlemse uitgever gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekendgemaakt. De daadwerkelijke nettowinst van de onderneming zal hoger uitkomen omdat VNU nog een boekwinst van 21 miljoen gulden in de boeken brengt als gevolg van de verkoop van het 50-procents belang in Automated Catalogue Services, een onderdeel van VNU's Amerikaanse dochteronderneming Bill Communications. Met die buitengewone bate zal de nettowinst van VNU in 1997 uitkomen op een bedrag van 416 miljoen gulden.

Met een percentage van 25 procent is VNU in 1997 sneller gegroeid dan in het jaar daarvoor. In 1996 bedroeg de groei van de nettowinst, eveneens gecorrigeerd voor buitengewone posten, 16 procent. Brentjens toonde zich gisteren uitermate tevreden.

Hij onderstreepte daarbij dat alle onderdelen van het uitgeversconcern bij hebben gedragen aan de verbetering van het resultaat. Een jaar geleden moesten de activiteiten van VNU op het gebied van omroep en entertainment verlies melden.

Vooral de resultaten van VNU op het gebied van zakelijke informatie in de Verenigde Staten en Europa droegen volgens Brentjens sterk bij aan de groei van het concern. Vorig jaar stelden die activiteiten, die ondermeer bestaan uit online-informatie op het gebied van marketing, qua omzet en resultaat die van de traditioneel sterke tijdschriftendivisie van VNU reeds in de schaduw.

De verhouding tussen de verschillende activiteiten van VNU zullen drastisch veranderen als de geplande overname van ITT World Directories (de uitgever van onder meer Gouden Gidsen) naar verwachting begin februari wordt geëffectueerd.

Op basis van cijfers uit 1996 haalt VNU dan uit de zakelijke informatiemarkt 27 procent van de omzet, uit telefoonboeken en andere informatie 22 procent, publiekstijdschriften 27 procent, dagbladen 16 procent, omroep en entertainment 6 procent en educatieve uitgaven 2 procent.