Zwolsche: eigen spaarbank

AMSTERDAM, 6 JAN. Verzekeraar Zwolsche Algemeene gaat met ingang van volgende maand een eigen spaarbank opzetten. De volledige dochter van de Amerikaanse ITT Corporation hoopt op deze manier tussen de 200 en 300 miljoen aan spaargelden binnen het eigen bedrijf te houden.

Dit heeft directeur B. Degen gisteren bekendgemaakt tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Omdat Zwolsche Algemeene tot nu toe niet over een eigen spaarinstelling beschikte, lekt volgens Degen jaarlijks 10 tot 15 procent van het belegd vermogen weg. “Klanten willen een deel van hun geld wel eens op een spaarrekening laten rusten. Die gelden worden nu niet meer aan ons onttrokken”, zo licht een woordvoerster toe. In het afgelopen jaar nam het vermogen van de beleggingspoot met 35 procent toe tot ruim 2 miljard gulden.

De vergunninghouder van de nieuwe spaarbank is de dochtermaatschappij Holland Beleggingsgroep die de beleggingsfondsen van Zwolsche Algemeene beheert. De verzekeraar kan met ingang van 1 februari de spaarbank beginnen.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak maakte Degen verder bekend dat het bedrijfsresultaat van Zwolsche Algemeene in 1997 met ongeveer 20 procent is toegenomen tot 85 miljoen gulden. De totale omzet, inclusief de opbrengst uit beleggingen, steeg tot ruim 930 miljoen, tegen 892 miljoen in 1996.

De omzetstijging kwam grotendeels voor rekening van het levensverzekeringsbedrijf. Met name de afzet van verzekeringen waarbij de premie wordt geïnvesteerd in beleggingsfondsen zat flink in de lift. Het schadebedrijf van Zwolsche Algemeene groeide minder. Bij autoverzekeringen stagneerde de groei door premieverlagingen bij concurrenten. De schadelast ontwikkelde zich daarentegen 'niet ongunstig'.

Degen ageerde in zijn toespraak nogmaals fel tegen de uitbreiding van het verhaalsrecht in de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De nieuwe wet, die zoals het er nu naar uitziet per 1 januari 1999 van kracht wordt, komt er in de praktijk op neer dat bestuurders van motorrijtuigen altijd aansprakelijk zijn voor letselschade van fietsers en voetgangers. Dat noopt verzekeraars tot een verdere verhoging van de WA-premie. Maar Degen acht een algemene premieverhoging vooralsnog overbodig.