Varkensboer

In de terugblik op pagina 16 van de krant van 27 december is de varkensboer de verliezer. “De ruzie leek even tot een kabinetscrisis te leiden. Sommige liefhebbers van 'paars' gaven de varkensboeren de schuld.” Het varkensdebat heeft duidelijkheid gegeven. D66 kiest voor het milieu en uiteindelijk voor de coalitie.

De VVD-minister pleit voor 25 procent reductie van de productiecapaciteit en neemt het verdwijnen van 50 procent van de bedrijven, waaronder met name kleinere en middelgrote op de koop toe.

Waar doet dat aan denken? De Russische landbouwpolitiek was ooit gericht op liquideren van de factor familiekapitaal. De boerenfamilies (koelakken) verdwenen, de kolchozen namen de productie over. Wie zijn de winnaars in 1998?