Stena Line: kapitein van veerboot treft geen blaam

Stena Line staat vierkant achter de kapitein van de veerboot Discovery, die zaterdagnacht averij opliep op de Noordzee. Door later vertrek mocht hij aannemen dat de golven in de loop van de nacht zouden dalen.

ROTTERDAM, 6 JAN. “De averij die de veerboot Discovery van de Stena Line het afgelopen weekend opliep laat zien dat waarschijnlijk teveel risico wordt genomen door dit soort schepen op de Noordzee in te zetten. Als ze bij een significante golfhoogte van 4,5 meter al niet meer kunnen varen dan zijn ze eigenlijk niet geschikt voor de Noordzee.”

Dat is het oordeel van de scheepsbouwkundige ir. Ernst Vossnack, voor zijn pensioen verbonden aan de faculteit werktuigbouw en maritieme techniek van de technische universiteit Delft. “De Discovery en de twee zusterschepen Explorer en Voyager zijn van een flamboyant en moedig ontwerp, maar goed beschouwd zijn het bijna vliegtuigen, geen zeeschepen zoals hun voorlopers op de route tussen de Hoek en Harwich. Die hebben nooit één afvaart door slecht weer hoeven missen.”

Prof.dr.ir. J.A. Pinkster van de vakgroep scheepshydromechanica in Delft uit zich voorzichtiger. “Elk goed schip is kapot te varen als het schort aan goed zeemanschap, het hoeft niet per se aan het ontwerp of de zee te liggen.” Pinkster beklemtoont de details van het ongeluk overigens niet te kennen. “Maar het ongeluk heeft nog eens duidelijk gemaakt dat je bij het ontwerpen van dit soort snelle, grote catamarans gedeeltelijk onbekend terrein betreedt. Dan zie je soms dat de praktijk op de theorie vooruit loopt. We zijn hier vier jaar geleden een onderzoek begonnen naar het gedrag van snelle catamarans in golven.”

Directeur W. de Lange van Stena Line Holland stelt zich wat betreft het zeemanschap van de kapitein van de Discovery vierkant achter deze op en onderstreept dat de de kapitein ook bij de afvaart uit Harwich, zaterdagavond, niet onvoorzichtig heeft gehandeld. Inderdaad heeft het KNMI, zegt hij, 's middags om ongeveer drie uur telefonisch gewaarschuwd voor een 'significante golfhoogte' die hoger was dan de vier meter die de Scheepvaartinspectie toestaat, maar die waarschuwing gold het oostelijk deel van de Noordzee. Letterlijk was de boodschap dat de significante golfhoogte rond het Europlatform tussen 4,0 en 4,10 meter kon worden en dat de golfhoogte rond negen uur 's avonds op zijn hoogst zou zijn. Na middernacht zou de golfhoogte weer afnemen. Rond zes uur 's avonds is een fax verstuurd die, geeft het KNMI inmiddels toe, als een bijstelling van de telefonische waarschuwing was te beschouwen. De fax liet in een grafiek zien dat de kritische hoogte van 4,00 meter niet eens zou worden overschreden.

Volgens de dienstregeling van de Stena Line vertrekt de Discovery om half negen (Nederlandse tijd) 's avonds uit Harwich en komt zij precies om middernacht in Hoek van Holland aan. Maar zaterdag was het schip vertraagd door moeilijkheden met de machines, en werd twee uur later dan bedoeld uitgevaren. De kapitein mocht daarom aannemen dat hij pas ruim na middernacht in het gebied zou aankomen waarvoor - tot aan middernacht - hoge zeeën waren voorspeld. Het KNMI neemt inmiddels uitdrukkelijk afstand van de suggestie dat de gezagvoerder van de Discovery een waarschuwing 'genegeerd' zou hebben. “We hebben de kwestie zondagmiddag met de kapitein en een vertegenwoordiger van Stena doorgesproken en het staat vast dat de kapitein het volste recht had om aan de oversteek te beginnen.”