Rechtssysteem (2)

De vaststelling welk individu uit een gewelddadige groep zo onfortuinlijk is geweest de fatale klap of schop te hebben uitgedeeld zal dikwijls onmogelijk zijn. Teneinde in zo'n geval de rechter meer ruimte te verschaffen is het noodzakelijk in het Wetboek van Strafrecht 'geweldpleging met doodslag' gelijk te stellen aan 'geweldpleging zonder verhindering van doodslag'.

Juridisch geen fraaie constructie, maar minder bezwaarlijk dan het vrijlaten van verdachten die nauw betrokken zijn geweest bij een moord.