Presidentsverkiezingen gaan vooral over personen in plaats van 'nationale kwesties'; 'Vader' Cyprus jaagt op herverkiezing

Voor de presidentsverkiezingen van 8 februari op Grieks Cyprus, hebben zich reeds acht kandidaten opgegeven, een ongekend groot aantal. Slechts twee echter maken serieuze kans op verkiezing.

ATHENE, 6 JAN. De huidige president Glafkos Kliridis jaagt zijn herverkiezing na, hoewel hij de 80 nadert. Hij wordt bedreigd door Jórgos Jakóvou (62), die vroeger minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Hij heeft echter vooral naam gemaakt als leider van het project, dat na de Turkse bezetting van een derde van het eiland in 1974 moest voorzien in het vestigen van de bijna 200.000 vluchtelingen in het zuiden. Het succes daarvan wordt door iedereen erkend. In Grieks Thracië was hij vervolgens minder gelukkig als uitvoerder van een dergelijk plan met de tienduizenden Griekse Pontiërs, die uit de voormalige Sovjet-Unie naar Griekenland waren gekomen.

Niet bekend

De grootste van die partijen (20 procent) is vanouds de Democratische Partij van oud-president Spyros Kyprianou. Deze heeft bij de verkiezingen van vijf jaar geleden Kliridis gesteund, waarna zijn partij deelnam aan een coalitieregering. Vijf maanden geleden echter heeft Kyprianou deze samenwerking opgezegd en zijn ministers uit het kabinet teruggetrokken. Hij beklaagt zich erover dat Kliridis voorbijgaat aan een afspraak, volgens welke Kyprianou bij deze verkiezingen weer aan de beurt zou zijn voor het presidentschap. Alle Grieks-Cyprioten ook weten dat Kyprianou zijn zoon Markos naar voren wil schuiven voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken, wat Kliridis zou hebben afgewezen.

Kyprianou heeft nu aangekondigd noch in de eerste ronde, noch in de tweede voor Kliridis te zullen stemmen. Rekenkundig is Kliridis daarmee verloren voor het presidentschap, en is er zelfs perspectief op een overwinning voor Jakóvou in de eerste ronde, iets wat deze dan ook al triomfantelijk aankondigt.

Maar in de praktijk kan het heel anders lopen. Binnen de Democratische Partij ontbreekt het niet aan elementen die Kyprianou zijn stellingname kwalijk nemen. Een vooraanstaand lid van de partij, Alékos Galanós, heeft zich ook reeds kandidaat gesteld om een aantal stemmen van Kyprianou bij Jakóvou los te weken. Kliridis op zijn beurt zal zich de komende weken stellig poneren als 'nationale figuur', een soort vader des vaderlands wiens positie niet moet worden gewisseld midden in de stroomversnelling waarin Cyprus zich momenteel bevindt.

Hij zal verkondigen dat hij met zijn ervaring de aangewezen figuur is om de onderhandelingen over aansluiting bij de EU te voeren die in april moeten beginnen. Hij zal zich er ook op laten voorstaan dat onder zijn presidentschap de Doctrine voor Militaire Samenwerking met Griekenland in werking is getreden, die op het Griekse deel van het eiland uitgesproken populair is. De AKEL is tegen deze doctrine, Jakóvou heeft zich er nog niet duidelijk over uitgesproken. Hij zal daartoe de komende weken nadrukkelijk worden uitgenodigd.

Kliridis is in de komende verkiezingsstrijd ongetwijfeld de favoriet van Athene. Vanzelfsprekend kan ook hij, eenmaal herkozen op 15 februari, water in de wijn gaan doen in de confrontatie met Turkije - hij zou bijvoorbeeld opnieuw voor uitstel kunnen zorgen in de brandende kwestie van de plaatsing van de S-300 raketten uit Rusland die voor later dit jaar op het programma staat, en - niet alleen in Turkije - op fel verzet stuit. Nog een dikke maand lang echter zullen deze strategische factoren door Kliridis tot eigen voordeel worden gehanteerd. Het is overigens merkwaardig, welk een secundaire rol de 'nationale kwesties' spelen in de verkiezingsstrijd, die tot nu toe voornamelijk over persoonlijke ruzies gaat.