'Politie is zelf medeschuldig'

De politie is zelf medeschuldig aan het geweld tegen politiemensen, omdat ze onvoldoende respect weet af te dwingen. Dit zei Cees Bangma, districtschef van de Politie Midden-Friesland, gisteren in zijn nieuwjaarsrede in Leeuwarden.

Bangma riep na de dood van de Leeuwarder Meindert Tjoelker vorig jaar september op tot een massaal protest tegen 'zinloos geweld'. Volgens Bangma kan de politie het veiligheidsgevoel verhogen en geweld tegen dienders tegengaan door haar gezag en legitimiteit te vergroten. Volgens hem is het optreden van dienders tegenover burgers “afstandelijker en technocratischer” geworden als gevolg van de reorganisatie van de politie.

“Er ontstonden irritaties en een gevoel van: 'Waarvoor doen we het eigenlijk?' ”, aldus Bangma in een toelichting. “Het is mijn overtuiging dat de Nederlandse politie daardoor zelf mede schuldig is aan een dalend respect. Respect moet je verdienen door aanwezigheid, herkenbaarheid en een correct optreden.” De politie moet de hand meer in eigen boezem steken, aldus Bangma. “Je kunt niet alleen naar de politiek wijzen en meer sterkte vragen.” Agenten “moeten kennen en gekend worden”, vindt Banga. Dit is van belang omdat de politie afhankelijk is van informatie van burgers. “Bovendien is de drempel om geweld te gebruiken tegen een herkenbare politiefunctionaris hoger dan tegen een anoniem iemand.”