Politie Groningen; Nieuwsblad van het Noorden

Burgemeester Ouwerkerk van Groningen en korpschef Veenstra van de regiopolitie hebben tijdens de vergadering van de raadscommissie veiligheid niet onder stoelen of banken gestoken, dat de politie vorige week dinsdag ernstig heeft gefaald toen in de Oosterparkwijk onlusten uitbraken. Met name de leiding van het district Groningen/Haren moet het in hun relaas ontgelden.

Ofschoon duidelijk is dat de districtstop veel valt aan te rekenen, heeft de vergadering van gisteren geleerd dat korpsbeheerder en korpschef de blamage in de eerste plaats te verwijten valt. Het regiokorps was totaal niet berekend op onlusten. Onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het echec, waarmee de Oosterparkwijk zo veel ellende is aangedaan. Dat een duidelijk draaiboek ontbrak, is klip en klaar de verantwoordelijkheid van Ouwerkerk en Veenstra.

Zorgwekkend is dat de twee zelfs nu nog openlijk van mening verschillen over de gedragslijn die bij calamiteiten als in de Oosterparkwijk moet worden gevolgd. Ouwerkerk bestrijdt het verwijt van Veenstra, dat hij het driehoeksoverleg van burgemeester, politie en justitie bijeen had moeten roepen.

Dat conflict bevestigt nog eens waar politiekorps en Oosterparkwijk in de nacht van 30 op 31 december onder gebukt zijn gegaan: het falend gezag van Ouwerkerk en Veenstra.