Parlement Israel neemt begroting aan ondanks vertrek Levy

TEL AVIV, 6 JAN. Premier Benjamin Netanyahu straalde gistermiddag van geluk toen de Knesset, het Israelische parlement, met 58 tegen 52 stemmen bij een onthouding de begroting voor 1998 aannam. Deze parlementaire zege, ondanks het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken David Levy, sterkt hem in de overtuiging dat zijn regering haar termijn tot het jaar 2000 zal volmaken. “We hebben een compacte en wijze coalitie”, zei hij na het doorstaan van de eerste parlementaire test sinds de vijf leden van Levy's Gesher-partij in de oppositie zijn gegaan.

In het verleden hebben vaker regeringen met een meerderheid van een stem in de Knesset de eindstreep gehaald. Netanyahu's regeringscoalitie leunt op zo'n magere meerderheid. Met de twee stemmen van de Moledet-partij (Vaderland) erbij kan hij op 63 van de 120 stemmen rekenen inzake onderwerpen die niet het verder terugtrekken op de Westelijke Jordaanoever aangaan.

Vooruitgang van het vredesproces, waarvan verdere opgave van bezet gebied de kern is, is binnenkort de nieuwe uitdaging waarvoor de regering-Netanyahu komt te staan. Deze emotionele politieke test zou volgens politici in de regeringspartijen en de oppositie tot de val van zijn regering kunnen leiden. In de rangen van Likud zijn drie parlementariërs tegen verdere overdracht van delen van Erets-Israel, het historische vaderland, aan de “terrorist Arafat”. De Moledet-partij zal in dat geval ook haar steun aan de regering terugnemen. De Arbeidspartij van Ehud Barak voelt er bitter weinig voor over de kwestie van het terugtrekken een veiligheidsnet onder de regering te spannen. Mocht de Arbeidspartij wel besluiten Netanyahu over de vredesproblematiek de helpende hand te reiken dan is de volgende stap de vorming van een regering van nationale eenheid waarin de Arbeidspartij een grote invloed kan uitoefenen op het verdere verloop van het vredesproces.

Maar het is ook mogelijk dat Netanyahu erin slaagt terug te trekken en toch zijn regeringscoalitie bij elkaar te houden. Dat lijkt nu een onmogelijke opgave te zijn maar Netanyahu heeft bewezen in het overleven een politieke meester van eerste orde te zijn. Deze optie lijkt alleen haalbaar indien Netanyahu erin slaagt de Amerikaanse president Clinton ervan te overtuigen dat hij nu veel minder dan tien procent van bezet gebied kan opgeven. Met de eisen van de Palestijnse leider Arafat op dat punt houdt Netanyahu geen rekening.

Tegen de achtergrond van een fragielere en nationalistischer Israelische regering begint de Amerikaanse vredesbemiddelaar Dennis Ross vandaag aan een nieuwe missie om Netanyahu en Arafat alsnog voor verdere vooruitgang op het vredespad te vinden. Het is zijn taak om de bezoeken, over ruim twee weken, van Netanyahu en Arafat aan Washington voor te bereiden. De nadruk van de missie Ross ligt op het afronden van de besprekingen over de opening van het Palestijnse vliegveld in Gaza, het begin van de bouw van de haven daar en het openen van de 'veilige corridor' tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Ook zal hij proberen beide partijen tot elkaar te brengen over samenwerking op veiligheidsgebied.