Omzet Gasunie groeit 400 miljoen

ROTTERDAM, 6 JAN. De Nederlandse Gasunie heeft haar omzet vorig jaar zien toenemen met 400 miljoen gulden tot 19,1 miljard gulden. Die stijging is vooral veroorzaakt door hogere afzetprijzen, want de verkochte hoeveelheid aardgas daalde met tien procent van 93,8 miljard kubieke meter in 1996 tot 83,5 miljard in 1997. Vooral de gemiddeld hogere temperaturen in het winterseizoen waren daar debet aan.

Directievoorzitter drs. George Verberg van Gasunie heeft deze voorlopige cijfers gisteren bekendgemaakt op een nieuwjaarsbijeenkomst met zijn personeel. De hogere verkoopprijzen die Gasunie gemiddeld vorig jaar bereikte, reflecteren de ontwikkeling van de olieprijzen en de sterkere positie van de dollar ten opzichte van de gulden in 1997. De gasprijs voor grootverbruikers is gekoppeld aan de prijs voor stookolie en die voor kleinverbruikers aan huisbrandolie. Deze brandstoffen worden op de internationale markten in dollars geprijsd.

Verberg kenschetste 1997 als een jaar waarin de marktverhoudingen fors zijn veranderd. Gasunie boekte enig verlies aan marktaandeel als gevolg van contracten die klanten met leveranciers van Brits aardgas afsloten. Eind dit jaar beginnen deze leveringen als de Interconnector, de pijpleiding van het Britse Bacton over de bodem van de Noordzee naar Zeebrugge in België, en de aansluitingen naar Zeeuws-Vlaanderen klaar zijn. Maar dit verlies van klandizie noemde Verberg “beperkt”.

De Gasunie probeert het verlies van klanten te compenseren met nieuwe activiteiten op de Europese gasmarkt door inkoop van buitenlands gas om de Nederlandse reserves aan te vullen, en verhoging van de export. Vanaf eind dit jaar koopt het bedrijf 1 miljard kubieke meter gas per jaar uit het Verenigd Koninkrijk en na de eeuwwisseling komt daar nog eens 1 miljard kubieke meter per jaar uit Rusland bij, toenemend tot 4 miljard kuub per jaar in 2004. Vorig jaar is een contract met de Italiaanse gasmaatschappij SNAM gesloten voor verhoging van de export na de eeuwwisseling met 4 miljard kubieke meter tot 10 miljard kuub per jaar. Onderhandelingen over een exportcontract met Polen zijn nog aan de gang.

Op 2 januari vorig jaar, een van de koudste dagen, brak Gasunie haar dagrecord en leverde toen 558 miljoen kubieke meter via het pijpleidingennet (totale lengte meer dan 11.000 kilometer) aan afnemers in Nederland en het buitenland. Voor het eerst werd ook gebruik gemaakt van de ondergrondse opslag in het Groningse Grijpskerk, Dit jaar werden ook de opslaginstallaties in Langelo en Alkmaar opgeleverd. Die voorzieningen zijn nodig om ook gedurende de koudste periodes overal gas te leveren, nu de druk in het grote gasveld in Slochteren afneemt.