Londen: 'New Deal' voor langdurig werklozen

LONDEN, 6 JAN. De Britse regering heeft gisteren een “New Deal” gelanceerd voor onder meer langdurig werklozen. Minister van Financiën Gordon Brown sprak van “het begin van een oorlog tegen de armoede”. Het plan is een uitbreiding van een eerder voorstel.

Jongeren tussen 18 en 25 jaar die meer dan zes maanden werkloos zijn, krijgen een gesubsidieerde baan aangeboden, dan wel zes maanden werk bij een milieuwerkgroep of in het vrijwilligerswerk. Anders moeten zij scholing volgen. Weigering komt te staan op verlies van de uitkering.

Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de kosten van het in dienst nemen van een jonge werkloze. Het gaat om een bedrag van 60 pond (200 gulden) per week gedurende een half jaar. Het geld daarvoor komt uit de 3,5 miljard pond aan extra winstbelasting die de regering-Blair oplegt aan de onder de vorige regering geprivatiseerde nutsbedrijven.

Het programma gaat van start in twaalf proefprojecten om in april op landelijke schaal navolging te krijgen. Ook alleenstaande ouders en gehandicapten kunnen dan van de regeling profiteren. Grote bedrijven als Rolls Royce, de NatWest-bank en detailhandelsketen Marks & Spencer hebben al belangstelling getoond voor het banenplan.

Oudere werklozen die meer dan een jaar geen baan hebben, vallen ook onder een regeling, waarvoor 250 miljoen pond beschikbaar is. Volgens de oorspronkelijke plannen zouden daarvoor eerst alleen degenen in aanmerking komen die twee jaar en langer zonder baan zaten. (Reuters, KRF)