Leger Oeganda

KAMPALA, 6 JAN. De regering van Oeganda heeft maatregelen aangekondigd om het leger te moderniseren. Zo zullen ongeveer 800 officieren, onder wie de commandant van het leger en de stafchef, met vervroegd pensioen worden gestuurd en worden vervangen door 340 jonge officieren.

Opzet is de defensie-uitgaven te verminderen en de verschillende rebellengroeperingen in het land beter te kunnen bestrijden. In het zuidwesten van Oeganda wordt het bewind van president Yoweri Museveni belaagd door de verzetsbeweging Verenigde Democratische krachten, in het noorden zijn rebellen van het Verzetsleger van de Heer actief. (AP)