Kort geding over cd-rom met boekrecensies

ROTTERDAM, 6 JAN. Het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC) wil dat LiteRom, een cd-rom met onder andere ruim 50.000 boekbesprekingen, toegankelijk blijft voor het publiek. Dat eist de NBLC donderdag in Den Haag in een kort geding tegen onder anderen de literatuurcriticus Hans Warren, in afwachting van een hoger beroep dat in maart dient.

Begin december bepaalde de Haagse rechtbank dat LiteRom, een uitgave van de stichting NBLC, niet meer door het publiek mag worden geraadpleegd. Er mag ook geen nieuwe versie meer van worden uitgebracht. Verscheidene bibliotheken hebben de beslissing van de rechtbank naast zich neer gelegd.

De rechterlijke beslissing viel na een langdurige juridische affaire die in gang is gezet door Hans Warren. Hij wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Vereniging van Letterkundigen, de Nederlandse Dagbladpers en de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers. Zij willen dat er voor iedere raadpleging van LiteRom moet worden betaald, want, zo vinden zij, de cd is een 'nieuwe openbaarmaking' van artikelen waarop auteursrecht berust. De stichting NBLC wil wel een vergoeding per opgenomen artikel betalen, maar niet per 'raadpleging'.