Koerden

De Koerden zijn een volk van meer dan 25 miljoen mensen, verdeeld over diverse landen. In Turkije wonen er zo'n twaalf miljoen (ongeveer twintig procent van de totale bevolking), in Iran zeven tot acht miljoen (ongeveer twaalf procent) in Irak vier miljoen (ongeveer twintig procent), in Syrië een miljoen, in West-Europa 700.000 en in bepaalde republieken van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Armenië en Azerbajdzjan, een half miljoen.

Niemand weet precies hoeveel Koerden er zijn, omdat de regeringen van de landen in het Midden-Oosten het niet in hun belang achten deze etnische minderheid als zodanig te klassificeren. Bovendien zijn veel Koerden - al dan niet gedwongen - in de loop der jaren geassimileerd. Veel Turkse ministers zijn bij voorbeeld van Koerdische afkomst. Sommigen willen daar niets meer van weten, anderen zingen in besloten kring met hun Koerdische bezoekers Koerdische liederen.