Klacht afgewezen tegen Heilsleger

UTRECHT, 6 JAN. Het Leger des Heils mag van de commissie gelijke behandeling niet-christelijke sollicitanten weren. Dit blijkt uit een uitspraak na een klacht van een afgewezen sollicitant. De betrokkene had bij een internaat voor thuisloze mannen in Amsterdam gesolliciteerd naar de functie van sociaal pedagogisch werker.