Griekenland geeft illegalen vergunning

ATHENE, 6 JAN. Griekenland geeft illegale migranten tot en met mei de kans zich te laten registreren. Zij krijgen een voorlopige verblijfsvergunning waarmee een permanente vergunning kan worden aangevraagd. Deze zou aan het eind van het jaar worden verstrekt. Het gaat om naar schatting 500.000 mensen, van wie de helft afkomstig is uit Albanië. Verder verblijven in Griekenland illegaal naar schatting 90.000 Polen, 40.000 Filippino's, 35.000 Egyptenaren, 8.000 Koerden en enkele duizenden Irakezen en Syriërs.

Sinds de Griekse arbeidsbureaus, die als meldpunten dienen, afgelopen vrijdag voor het eerst voor de registratie van illegale migranten opengingen, hebben zich alleen al in Athene ongeveer 7.000 personen gemeld. In heel Griekenland kwamen ruim 20.000 mensen zich melden. Zij moesten hun naam en verblijfplaats achterlaten en kregen een nummer dat als voorlopige vergunning dient.

Begin vorig jaar gaven de Griekse ministeries van Buitenlandse Zaken en Arbeid een decreet uit waarin legalisering van 500.000 buitenlandse illegalen werd vastgelegd. Onder invloed van de chaotische gebeurtenissen in Albanië werden Albanezen in een latere fase aan deze regeling onttrokken. In augustus sloot de Griekse regering in de Albanese hoofdstad Tirana een overeenkomst dat Albanese immigranten een 'groene kaart' zullen krijgen die ongeveer een jaar geldig zal zijn. Daarmee krijgen ze voor die periode de rechten en plichten van Griekse arbeiders en kunnen ze ook hun familie laten overkomen. Wat daarna gebeurt is nog niet duidelijk vastgelegd, maar complete legalisering en onbeperkte verblijfsvergunningen worden hun nu in het vooruitzicht gesteld. Het akkoord leidde tot felle protesten in Griekenland. Gevreesd werd dat de toestroom van migranten uit Albanië zou toenemen. (AFP)