FORTUNE

Wie werk zoekt in de Verenigde Staten, of van werk wil veranderen, moet naar SouthWest Airlines in Dallas, Texas. Want dat is voor werknemers de beste Amerikaanse werkgever volgens een onderzoek van het zakenblad Fortune. Aan het onderzoek werkten 20.000 werknemers mee, verspreid over 161 ondernemingen, die ten minste tien jaar bestaan en die meer dan 500 mensen in dienst hebben.

Uit onderzoek blijkt dat de beste ondernemingen er veel voor over hebben om hun medewerkers in dienst te houden. Geen wonder, meent Fortune, want de werkloosheidscijfers zijn in geen 25 jaar zo laag geweest als nu. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat veel ondernemingen een aantal jaren geleden wel erg diep in eigen vlees hebben gesneden. Een onderzoek onder de leden van American Management Association bijvoorbeeld toont aan dat meer dan de helft vond dat ze door het ontslag van veel getalenteerde mensen het concurrentievermogen van hun onderneming hadden beschadigd.

Geld speelt geen rol als het gaat om de waardering van de Amerikaanse werknemers voor hun werkgevers. En dat komt volgens het blad niet omdat de 100 best gewaardeerde ondernemingen beter betalen dan hun collega's in de branche, want dat is niet het geval. Bepalend voor de waardering zijn de kwaliteit van het werk en de werkomstandigheden. Blijkens het onderzoek weegt het surplus aan kwaliteit ruimschoots op tegen salarisverhoging bij een andere onderneming in dezelfde branche.

Het zakenblad Fortune verschijnt elke twee weken en is verkrijgbaar in de kiosk. http://fortune.com