Financiën verzwijgt gegevens om euro

DEN HAAG, 6 JAN. Het ministerie van Financiën weigert financiële gegevens over 1997, waaronder het financieringstekort, bekend te maken. Het ministerie beroept zich op een Europese afspraak die is gemaakt om speculatie op de financiële markten te voorkomen over welke lidstaten deelnemen aan de monetaire unie.

Op 31 december maakt Financiën altijd de balans op en het resultaat wordt in de eerste week van januari gepubliceerd. Dit jaar wil Financiën geen financiële gegevens bekend maken. In november hebben de ministers van Financiën - op verzoek van Duitsland - afgesproken dat cijfers over onder meer het tekort en de staatsschuld over 1997 pas eind februari mogen worden vrijgegeven. Op basis van deze cijfers wordt namelijk besloten welke lidstaten zich kwalificeren voor de EMU. Op 1 januari 1999 neemt de monetaire unie een aanvang, waarbij de gulden wordt vervangen door de euro.

Om aan de monetaire unie te mogen deelnemen, moet een land aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zijn regels voor een degelijk monetair beleid, zoals lage inflatie en een stabiele munt. Het tweede pakket eisen heeft betrekking op de overheidsfinanciën. Het tekort van de overheid en de staatsschuld mogen niet hoger zijn dan 3 en 60 procent van het bruto binnenlandse product. Er wordt vanuit gegaan dat Nederland zich kwalificeert voor de EMU.

Het Tweede-Kamerlid H. Hillen (CDA) vindt het “absurd” dat de financiële gegevens nog niet worden gepubliceerd. “Op welke manier hoopt u het vertrouwen in de EMU te vergroten met het introduceren van nodeloze geheimzinnigheid”, wil hij onder meer van minister Zalm (Financiën) weten.