Eerste chipkaart voor de bus

ROTTERDAM, 6 JAN. Het eerste grote experiment met een chipcard als betaalmiddel én vervoerbewijs in het openbaar vervoer zal worden uitgevoerd in Groningen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt daarvoor subsidie beschikbaar.

Dit zei minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) vandaag in Groningen bij de overdracht van de aandelen van het Groninger Vervoerbedrijf (GVB) aan Vancom. Het GVB is het eerste gemeentelijke vervoerbedrijf dat overgaat in particuliere handen.

De overeenkomst, waarin de privatisering werd vastgelegd, is reeds in 1995 gesloten.

In eerste instantie had Vancom het management van het GVB op zich genomen, alsmede een deel van de aandelen. Nu komt ook de rest van de aandelen in het bezit van Vancom, en komt het personeel daar in dienst. Bij het Groninger vervoerbedrijf werken in totaal 340 mensen. Met de overname is een bedrag gemoeid van 11,2 miljoen gulden.

Jorritsma ziet de privatiserng van het GVB als een belangrijke stap in de introductie van marktwerking en concurrentie in het openbaar vervoer.

Formeel heeft de minister er overigens geen bemoeienis mee, want niet zij maar de gemeente Groningen was eigenaar van het bedrijf. Wel zei Jorritsma de stap die in Groningen is gezet, te willen ondersteunen. Hoe die steun precies vorm zal krijgen, wist ze nog niet.

Desalniettemin zegde ze wel subsidie toe - het bedrag is nog niet vastgesteld - voor een grootschalige proef met de opvolger van de strippenkaart, de 'knipperpas'. Dit is een chipkaart, waardoor het mogelijk is tarieven flexibeler aan te passen aan lokale martkomstandigheden zonder dat reizigers met een portefeuille vol verschillende vervoersbewijzen op pad hoeven.