Duitse minister Kanther: 'Actie tegen toestroom van Koerden'

BONN/DEN HAAG, 6 JAN. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Manfred Kanther, heeft Italië, Griekenland en Turkije gisteren opgeroepen om strengere maatregelen te nemen tegen de toestroom van Koerdische vluchtelingen in West-Europa.

Italië, waar inmiddels met enige regelmaat schepen met Koerdische vluchtelingen aankomen, moet strengere controles houden op de snelwegen om doorreizen van de Koerden naar Frankrijk en Zuid-Duitsland te voorkomen, aldus Kanther. Turkije en Griekenland moeten betere inspecties uitvoeren aan de grenzen, en zouden, net als Italië, havens en veerboten beter moeten controleren op reizigers zonder geldige papieren.

Kanther verwierp een suggestie van de minister van Binnenlandse Zaken van Nedersaksen om, gezien de toestroom van Koerdische vluchtelingen, het akkoord van Schengen, dat de grenscontroles tussen een aantal Europese landen afschaft, voorlopig op te schorten. “Het belangrijkste is om de mogelijkheden die 'Schengen' biedt, in de praktijk te brengen”, aldus Kanther.

De regeringsfractie VVD en oppositiepartij CDA willen opnieuw invoering van controles aan de Nederlandse grens, indien de toename van het aantal Koerden uit Italië niet wordt gestopt. Het Verdrag van Schengen staat herinvoering van de grenscontroles toe, als de openbare orde in gevaar dreigt te komen. PvdA en D66 voelen nog niet voor nieuwe grenscontroles.

VVD en CDA willen het overleg tussen de politiechefs van diverse Schengen-landen en Turkije donderdag afwachten. Levert dit niets op, dan wil CDA-leider De Hoop Scheffer eerst het mobiel vreemdelingentoezicht door marechaussees achter de Nederlandse grens, de zogenoemde vliegende brigades, uitbreiden. Daar voelt de VVD echter niets voor. “Het mobiel vreemdelingentoezicht is in december al uit gebreid. Daar hebben we het maximale bereikt”, aldus het Tweede-Kamerlid Rijpstra (VVD).

Nederland mag volgens Rijpstra niet achterblijven bij Duitsland, als dit land besluit opnieuw grenscontroles in te voeren. Rijpstra vreest dat anders veel Koerden hun heil zullen zoeken in Nederland.

Elf Koerdische vluchtelingen, die sinds midden december in hongerstaking zijn, hoeven België niet te verlaten zo lang Turkije geen garantie geeft voor hun veiligheid. Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte heeft gisteren een bemiddelaar aangesteld tussen regering en hongerstakers.

De Koerden begonnen achttien dagen geleden een hongerstaking in een kerk in Hasselt om dreigende uitzetting naar Turkije te voorkomen. Zij worden gesteund door de parlementsleden Jef Sleeckx van de Socialistische Partij en Herman van Rompaey van de Christelijke Volkspartij, die dreigen uit hun partij te stappen als de Koerden niet in België mogen blijven. De regering vergaderde gisteren een uur over de hongerstakers.