Belgisch tekort fors omlaag

BRUSSEL, 6 JAN. Het Belgische financieringstekort over 1997 komt uit op 2,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die minister van Begroting Herman van Rompuy gisteren heeft gepresenteerd. “Euforie is aan mij niet besteed, maar enige tevredenheid mag toch”, zei hij.

Het overheidstekort van 2,4 procent is het laagste sinds 1970 en ligt 0,5 procent onder het cijfer waarvan de regering was uitgegaan. In 1993 was het tekort nog 7,1 procent. Met de 2,4 procent ligt het cijfer ruim onder het criterium voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) van 3 procent. De staatsschuld ligt met 123,6 procent van het bbp nog ver boven het EMU-criterium van 60 procent, maar volgens het criterium is een daling ook voldoende. Sinds 1993 daalde de schuld met 11,5 procent.

De definitieve cijfers worden eind volgende maand bekend. Begin mei valt het besluit welke landen toetreden tot EMU.

Volgens de liberale oppositiepartij VLD werden de gunstige cijfers mogelijk gemaakt door de lage rente en extra belastingen. De Vlaamse liberalen “verheugen er zich over dat ons land dit jaar zal kunnen toetreden tot de EMU”. Maar als België eenmaal is toegetreden, zou des te duidelijker blijken dat er geen beleid is om banen te scheppen of om het bedrijfsleven te stimuleren.

De gouverneur van de Belgische Bank, Alfons Verplaetse, heeft het financieringstekort over 1997 “formidabel” genoemd. “Hadden we vier jaar geleden beweerd dat we aan 3 procent zouden komen, had men geantwoord dat dat onmogelijk was”, aldus Verplaetse in een interview. Hij dringt er op aan te streven naar een financieringstekort van 1,5 procent van het bbp om te voorkomen dat het tekort in een periode dat het conjunctureel minder goed gaat weer boven de EMU-norm uitkomt. “Op die manier zouden wij, bij een beperkte economische recessie, voor het eerst in twintig jaar de automatische stabilisatoren kunnen laten spelen”, aldus Verplaetse.