Begrotingstekort VS veel lager

WASHINGTON, 6 JAN. Het tekort op de Amerikaanse begroting zal voor dit begrotingsjaar flink lager uitvallen dan aanvankelijk geraamd. Volgens een schatting van het Witte Huis zal het tekort minder dan 22 miljard dollar bedragen, terwijl eerder 58 miljard dollar was geraamd. Het is de zesde achtereenvolgende daling.

Volgens president Clinton is een dalend tekort van belang om de rente laag te houden. Hij zei ook dat de begroting voor het komende begrotingsjaar 1999 in evenwicht zal zijn. Dat wordt de eerste keer in dertig jaar. Hij waarschuwde niets te voelen voor eventuele pogingen een overschot aan te grijpen om belastingen te verlagen. Tot nu toe ging de regering ervan uit dat een overschot niet eerder dan in het begrotingsjaar 2002 zou worden bereikt. Het tekort over het afgelopen begrotingsjaar 1997 bedroeg 22 miljard dollar, het kleinste in twintig jaar. Volgens sommige analisten kan het jaar 1998 zelfs met een overschot worden afgesloten. (KRF)

Baisérs volés (François Truffaut, 1968, Frankrijk). Derde van vijf films waarin Truffaut Jean-Pierre Léaud opvoerde als zijn alter-ego Antoine Doinel. Over de baantjes en (onmogelijk romantische) liefdes van de beginnende twintiger. Ook met Delphine Seyrig. Duitsl.2, 24.00-1.30u., nagesynchroniseerd.