Basisbeurs

In het bericht 'Beurs voor 24.000 studenten extra' (17 december) werd beweerd dat de basisbeurs voor studenten sinds 1991 gelijk blijft. Bij deze wil ik dit hardnekkige misverstand uit de wereld helpen. (Het volgende is van toepassing op uitwonende studenten.)

Op 1 januari 1991 was de basisbeurs 570 gulden per maand. Vanaf toen zou de basisbeurs bevroren worden.

Op dit moment is de basisbeurs echter nog maar 425 gulden. Een deel van dit verschil (50 gulden) ging naar het duurder worden van de OV-studentenkaart toen deze werd gesplitst in een week- en een weekendkaart. De motivatie voor de rest van het verschil is mij onbekend.