Almelose neuroloog ontslag aangezegd

ALMELO, 6 JAN. Het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo wil het contract opzeggen met de aan het ziekenhuis verbonden neuroloog dr. H.J. Gelmers. Het ziekenhuis wil de neuroloog ontslaan, omdat na onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is gebleken dat de arts fraude heeft gepleegd met gegevens voor een Europees onderzoek naar de werking van het geneesmiddel Persantin tegen herseninfarcten.

Algemeen directeur J. H. Sissingh van het Twenteborg ziekenhuis is teleurgesteld over de gang van zaken. “Ondanks alle medewerking van onze kant hebben wij het rapport van de onderzoekscommissie niet in mogen zien. Wij hebben het voornemen de arts te ontslaan nu gebaseerd op geruchten èn op de mededeling van de vereniging dat door de arts onregelmatigheden zijn gepleegd. Wij kunnen niet werkeloos toezien. De goede naam van het ziekenhuis is aangetast, terwijl wij helemaal niets met het onderzoek te maken hebben.”

De neurologenvereniging heeft Gelmers in een gesprek de gelegenheid gegeven zich te verweren tegen de conclusie van de onderzoekscommissie. Ook zijn lidmaatschap stond daarbij ter discussie. Gelmers heeft dat inmiddels opgezegd. “Voor de vereniging is daarmee het incident gesloten”, aldus een verklaring van de NVN.

De zaak kwam aan het licht nadat eind 1996 de resultaten van het internationale onderzoek waren gepubliceerd in het Journal of the Neurological Sciences. Gelmers leverde in het onderzoek de gegevens van 438 patiënten aan, aanzienlijk meer dan andere onderzoekers uit grotere ziekenhuizen. Bovendien bleken die gegevens op veel punten af te wijken van de gegevens die de bijna zestig andere ziekenhuizen hadden verzameld. Dit wekte argwaan bij de stuurgroep die het onderzoek in opdracht van de Duitse fabrikant Boehringer Ingelheim uitvoerde.

De onderzoekgegevens van het Almelose ziekenhuis zijn toen voor de zekerheid geschrapt.