The Economist

Onder de titel 'Britain's place in Europe' beschouwt The Economist het Britse voorzitterschap van de Europese Unie dat op 1 januari is begonnen. Onder leiding van Groot Brittannië moet over enkele maanden besloten worden welke landen gaan deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie.

Aan de Britten de taak duidelijk te maken dat ondanks deze zeer ingrijpende stap Europa uit verschillende gemeenschappen bestaat, zegt het blad. Elke keer weer zullen de Europese leiders de mate van integratie moeten afstemmen op de wensen van hun eigen burgers.

Hoewel Groot Brittannië reeds te kennen heeft gegeven niet al per direct aan de EMU deel te zullen nemen, mag dit niet worden opgevat als een signaal dat het land Europa in de steek zal laten. Groot Brittannië heeft tijd nodig. Als de rest van Europa deze keuze niet wil respecteren is het met de toekomstverwachtingen van dat ene Europa slecht gesteld, meent The Economist.

.Heartbreak Kid (Michael Jenkins, 1993, Australië). Niet met de gelijknamige film van Elaine May uit 1972 te verwarren, ontwapenende love story over 22-jarige Grieks-Australische lerares die in multi-cultureel Melbourne geheime relatie heeft met leerling. Fraaie hoofdrol van Claudia Karvan. BBC1, 1.05-2.40u.