RAI en Jaarbeurs gaan mogelijk fuseren

Niet bekend

Op korte termijn willen beide organisaties daarover duidelijkheid verschaffen. Zeker is in ieder geval dat het eigen gezicht van de RAI en Jaarbeurs behouden blijft. De centra blijven zelfstandig naar buiten treden. De beide directies praten al een half jaar over intensivering van de samenwerking. De bedrijven organiseren gezamenlijk al een aantal projecten zoals de internationale vakbeurs Ecotech Europe en de vakbeurs voor de tuinbranche VTB.

De fusieplannen passen bij de internationale expansie van de RAI. Overnames van branchegenoten zoals MECC in Maastricht, de organisatie van beurzen elders en verbreding van het media-aanbod hebben de omzet de afgelopen jaren flink doen stijgen. In 1996 bedroegen de inkomsten 305 miljoen gulden bij een winst van 82 miljoen gulden. Verdere schaalvergroting is volgens de RAI-directie nodig om de toenemende concurrentie van bedrijven als Reed-Elsevier en Miller-Freeman het hoofd te kunnen bieden.