Parijs: miljard voor werklozen

PARIJS, 5 JAN. De Franse regering trekt een miljard francs (330 miljoen gulden) uit voor de werklozen. De protestbeweging van werklozen wordt intussen voortgezet, ook al is hun aantal voor de tweede opeenvolgende maand gedaald. Frankrijk telt nu 12,4 procent werklozen.

Minister van Arbeid Martine Aubry kondigde zaterdag maatregelen aan die erop gericht zijn trainingsplaatsen voor de meest kansarmen bij voorrang open te stellen. Dat programma maakt deel uit van een wetsontwerp tegen de 'uitsluiting' dat de komende maanden wordt behandeld in het parlement. Door nu al 170 miljoen gulden beschikbaar te stellen kan een begin worden gemaakt met deze extra aanval op de langetermijnwerkloosheid. Met dit geld kan ook in individuele gevallen verlichting worden gebracht.

Minister Jean-Claude Gayssot (Transport) stelde 130 miljoen gulden beschikbaar om werklozen van Parijs en omstreken een openbaarvervoerskaart voor half geld ter beschikking te stellen. Die werklozen hebben vaak het geld niet om sollicitatie- en stageplaatsen te bereiken per openbaar vervoer. Deze toezegging heeft grote verontwaardiging gewekt in andere streken waar men zegt even goed een steun in de rug bij het verplichte reizen te kunnen gebruiken.

Minister Aubry kreeg in Lille te horen dat zij niets begrijpt van het werklozenprobleem.