Na rellen Groningen; Sorgdrager: politie moet zich beraden

DEN HAAG, 5 JAN. De politie moet zich beraden over haar optreden tegen geweld op straat. Dit heeft minister Sorgdrager (Justitie) vanochtend in een uitzending van KRO's Ontbijttelevisie verklaard.

Sorgdrager sprak naar aanleiding van de rellen in de Groningse Oosterparkbuurt. Daar ging een groep van circa zestig jongeren in de nacht van 30 op 31 december de straat op, plunderde enkele huizen en stak de inboedel buiten in brand. De politie durfde niet op te treden en het duurde enkele uren voordat de mobiele eenheid verscheen.

Sorgdrager noemt de ontwikkeling van toenemend geweld tegen de politie zorgelijk. “We moeten er serieus naar kijken. Maar de politie is degene die uiteindelijk de samenleving beschermt. Natuurlijk moeten zij zelf op kunnen treden”, aldus de minister. “Misschien moeten ze zich eens afvragen of ze met meer mensen aan moeten treden. Ze moeten zich afvragen of hun gedrag moet veranderen. Is de manier van optreden nog wel toegesneden op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen?”

Burgemeester H. Ouwerkerk van Groningen hoorde afgelopen dinsdag pas rond tien voor twaalf, ruim anderhalf uur na het terugtrekken van de politie, van de rellen in de Oosterparkbuurt. De dienstdoende wachtcommandant, die de burgemeester belde, verzuimde echter te melden dat zijn team zich had teruggetrokken. Telefonisch gaf Ouwerkerk toestemming om de mobiele eenheid in te zetten.

Ook korpschef J. Veenstra wist die betreffende dinsdagavond niet wat er in de Oosterparkwijk aan de hand was. Zowel burgemeester als korpschef zijn woedend op het korps. Ouwerkerk heeft zich publiekelijk gedistantieerd van het optreden van de politie. “Het kan niet zo zijn dat de veiligheid van de politie boven die van de burgers wordt gesteld”, aldus de burgemeester.

In hun traditionele nieuwjaarstoespraken hebben de korpschefs van drie van de vier grote steden zich ook uitgelaten over het toenemende geweld op straat. Korpschef P. Vogelzang van Utrecht wees erop dat het aantal mishandelingen en gevallen van openlijke geweldpleging in zijn regio met veertig procent is toegenomen. Vogelzang: “Alleen geld naar de politie leidt tot eenzijdige en justitiële oplossingen, die weer agressie oproepen”.

Ook in Den Haag wees korpschef J. Wiarda op de toenemende rol van geweld, vooral onder jongeren. Volgend Wiarda moet de veiligheid worden vergroot door “meer blauw op straat”.

Wiarda pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak tevens voor een “openheid over de normen en waarden van ons korps”. Zijn Amsterdamse collega J. Kuiper sprak vorige week vrijdag al over het toenemende geweld en uitzichtloosheid onder de jeugd.