Hoogovens rekent op 45 procent meer winst

IJMUIDEN, 5 JAN. Staal- en aluminiumproducent Hoogovens heeft zijn winstverwachting over 1997 aanzienlijk verhoogd. Ging het IJmuidense concern tot voor kort nog uit van winststijging van 30 pct, vanochtend maakte het bedrijf bekend dat het op een winsttoename rekent van meer dan 45 procent. De nettowinst over 1996 bedroeg 326 miljoen gulden.

De extra winststijging is volgens de onderneming te danken aan een goede markt voor zowel staal- als aluminiumproducten en aan “betere interne prestaties”. In lijn daarmee hebben de resultaten van Hoogovens zich de afgelopen maanden beter ontwikkeld dan was verwacht. Een meevaller vormde vooral het aantrekken van de aluminiumprijzen op de wereldmarkt. De aluminiumdivisie vormde tot halverwege vorig jaar een van Hoogovens' zorgenkindjes. Inmiddels zijn de prijzen redelijk aangetrokken: tegenover prijzen van 1000 tot 1500 dollar per ton in 1996 stond in het laatste kwartaal vorig jaar een tamelijk stabiel prijsniveau van 1600 tot 1700 dollar. De staalmarkt ontwikkelde zich het hele afgelopen jaar gunstig; een toenemende vraag ging gepaard met stabiele prijzen in met name de voor Hoogovens belangrijke werelddelen: Europa en Noord-Amerika.

In de eerste helft van 1997 steeg Hoogovens' netto winst al met 40 procent naar 194 miljoen gulden. De omzet nam in die periode toe met 19 procent naar 4,495 miljard. De omzetgroei was voor meer dan de helft te danken aan het 50-procentsbelang in de Belgische staalfabrikant Boël en de overname van de Duitse staalwalserij en -veredelaar Hille & Müller.

Bestuursvoorzitter ir. M. van Veen verwachtte in augustus al dat Hoogovens het hoge winstniveau ook in de tweede helft van het jaar zou kunnen vasthouden. Hij sprak toen van een sterke stijging van de winst over 1997. In november indiceerde Van Veen dat de winststijging zeker op 30 procent zou uitkomen. Bij de nu verwachte winsttoename van 45 procent komt het nettoresultaat over 1997 uit op 470 aEÉ 480 miljoen gulden, weinig minder dan in 1995 dat met 507 miljoen gulden winst een topjaar was in de geschiedenis van het bedrijf.

De financiële positie van Hoogovens is, na het dieptepunt van begin jaren '90, de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Daardoor is het bedrijf in staat de investeringen, die een aantal jaren op een zeer laag pitje stonden, te verhogen. In november is besloten tot de bouw van een giet-walsinstallatie. Met dit project is inclusief bijkomende kosten 700 miljoen gemoeid.

Beleggers reageerden zeer positief op het gunstige nieuws van Hoogovens. Het aandeel steeg in de ochtenduren met 4,90 tot 89,20 gulden.