Europees overleg 'invasie' Koerden

DEN HAAG / ROME, 5 JAN. Politiefunctionarissen van een aantal Europese landen zullen in Rome overleggen over maatregelen om de stroom Koerdische vluchtelingen te stoppen die via Zuid-Italië proberen andere Europese landen te bereiken.

Aan het overleg zal worden deelgenomen door vertegenwoordigers uit Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Turkije. Aanvankelijk was bericht dat dit politie-overleg woensdag zou worden gehouden, maar volgens de Nederlandse ambassade in Rome is het verplaatst naar donderdag.

De EU-ministers besloten vorige maand op aandringen van Duitsland en Nederland om de grote aantallen asielzoekers uit Noord-Irak aan te pakken. Ze spraken af een Europees actieplan op te stellen, dat eind van deze maand klaar moet zijn. De ministers eisen een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en willen weten welke technische hulp aan Italië en Griekenland moet worden geboden, om zo mensensmokkelaars aan te pakken.

Staatssecretaris Patijn (Buitenlandse Zaken) heeft afgelopen weekeinde aangedrongen op een snelle invulling van dit actieplan. Het overleg waartoe hij opriep, zou vooral over technische kwesties moeten gaan, aldus Binnenlandse Zaken.

Eerder pleitte Patijn voor een gelijkmatiger verdeling van asielzoekers over de Europese lidstaten, het zogenoemde burden-sharing. Nederland dringt hier al langer op aan, onder meer omdat de Koerdische vluchtelingen vooral naar Duitsland en Nederland trekken. Deze landen sturen uitgeprocedeerde asielzoekers immers niet terug omdat de situatie in Noord-Irak onveilig is, aldus het ministerie van Justitie.