Deel JWG'ers en banenpoolers in Amsterdam staakt

AMSTERDAM, 5 JAN. Zeventig banenpoolers en JWG'ers van de Dienst Binnenstad en het stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam zijn vanmorgen in staking gegaan voor een hoger loon. De staking is de start van een reeks acties door het hele land. In Rotterdam, Leeuwarden, Heerenveen, Eindhoven en Den Bosch zal deze maand ook worden gestaakt.

De staking in Amsterdam is een initiatief van ambtenarenbond AbvaKabo. De bond eist voor de banenpoolers en werknemers in de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) een salaris van 120 procent van het minimumloon indien de zwaarte van de functie daar aanleiding toe geeft. De onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn hierover in december stukgelopen. Namens de gemeenten wil de VNG niet verder gaan dan 110 procent van minimumloon. De bond eist ook een pensioen- en VUT-regeling voor banenpoolers en JWG'ers.

Met de invoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) per 1 januari is het mogelijk dat banenpoolers, JWG'ers en werknemers met een Melkertbaan 120 procent van het minimumloon krijgen uitbetaald. Volgens de AbvaKabo is het loon geen vetpot. Daarom moet de mogelijkheid die de wet biedt volgens de bond maximaal worden benut.

De AbvaKabo wil dat de VNG een voorbeeld neemt aan de gemeente Leiden die banenpoolers wil betalen naar de functie die ze vervullen. “Als je kijkt naar de praktijk, zie je dat de doorstroming minimaal is”, zei vorige week de Leidse wethouder van Sociale Zaken J. Laurier. “Wij zeggen: Geef die mensen dan een goede beloning.” Leiden is bereid los van de VNG een CAO voor het eigen personeel af te sluiten. Banenpools, voor mensen die langer dan drie jaar in de bijstand hebben gezeten en ouder zijn dan 35 jaar, waren bedoeld als opstap naar een reguliere baan, maar ze blijken voor de meesten het eindstation te zijn.

De banenpoolers en JWG'ers die vanmorgen in staking zijn gegaan werken bij de gemeentereiniging in de binnenstad en Bos en Lommer. Problemen met het ophalen van het huisvuil worden niet verwacht doordat de vaste werknemers gewoon werken.