Wie is de sterkste concurrent?

Volgens het World Competetiveness Scoreboard van het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne, Zwitserland, staan de Verenigde Staten het hoogste op de lijst van best concurrerende landen ter wereld, op afstand gevolgd door Singapore en Hongkong. Japan is in 1997 vijfplaatsen gezakt.

Binnen Europa zijn de verschillen in concurrentiekracht aanzienlijk: Nederland en de Scandinavische landen scoren relatief hoog, Duitsland (14) en Frankrijk (19) doen het matig, terwijl Italië (34) en Griekenland (37) binnen Europa veruit de laagste plaatsen innemen. Van 46 landen zijn 244 indicatoren naast elkaar gelegd om de concurrentiekracht te vergelijken. De indicatoren hebben betrekking op binnenlandse economie, internationalisering, overheidsbeleid, financieel klimaat, infrastructuur, management, wetenschap, technologie en bevolking. Met behulp van een statistische bewerking zijn de indicatoren omgewerkt tot uniforme maatstaven. Volgens Stéphane Garelli, hoogleraar world competiveness aan het IMD, moeten landen een keuze maken met betrekking to hun globale concurrentiepositie. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten concurreren volgens het 'Angelsaksische model'. Het accent ligt hier op ondernemerschap, terwijl het sociaal vangnet tot een minimum is beperkt. Een andere optie is het 'continentale Europese model', vergelijkbaar met het Nederlandse 'poldermodel' waar het accent ligt op coöperatie tussen de sociale partners. Garelli: “De goede prestaties van de Nederlandse economie bewezen dat het continentaal Europese model ook een geschikte optie is.”