Wagenstraat

In NRC Handelsblad van 27 december stond een informatieve bijdrage over de Haagse Wagenstraat. In die Wagenstraat staat een door de joodse gemeente verlaten synagoge, thans als moskee in gebruik.

Uit het artikel blijkt, dat poststukken van joodse afzenders, bestemd voor die joodse gemeente, door de 'voorzitter van de moskee', A.A. Akra geopend worden vervolgens weggegooid of op slordige wijze teruggestuurd.

Ik beschouw deze handelwijze van de heer Akra als een schoolvoorbeeld van laakbaar, onaangepast, racistisch en bepaald niet-joodsvriendelijk gedrag.