Van AAW naar Waz

Met ingang van 1998 moeten zelfstandige ondernemers en 'beroepsbeoefenaars' zelf verplicht een verzekering afsluiten tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van de veranderingen in de wetgeving rond arbeidsongeschiktheid is de volksverzekering AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) per 1 januari verdwenen.

In plaats daarvan is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen (Waz) in het leven geroepen.

De premie voor de Waz bedraagt in 1998 7,90 procent. Inkomens van beneden de 29.000 gulden zijn vrijgesteld. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het minimumloon.