Tekort Italië op 2,7 procent

ROME, 3 JAN. Italië heeft het afgelopen jaar voldaan aan een van de belangrijkste criteria voor toetreding tot de EMU, de Economische en Monetaire Unie. Het negatieve verschil tussen uitgaven en inkomsten kwam uit op 2,7 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de EMU-eis op 3 procent ligt.

In geld uitgedrukt kwam Italië 52.500 miljard lire (60,4 miljard gulden) te kort, zo heeft premier Romano Prodi eerder deze week laten weten. Er was een tekort voorzien van 68.000 miljard lire (78,2 miljard gulden). Vorig jaar bedroeg het tekort nog 128.852 miljard lire (148 miljard gulden).

Blijkens een verklaring is Prodi uiterst tevreden. Hij bedankte alle ministers en de hele regering voor het resultaat “dat de kroon vormt op een uitzonderlijke inspanning”. De premier bedankte ook alle Italianen, “die de noodzaak van de doelstelling hebben begrepen en de noodzakelijke opofferingen hebben gebracht”. (AFP)